Hoe zit het nu met het verlaagd BTW-tarief bij sloop en heropbouw?

We kregen na de voorstelling van het begrotingsakkoord op 9 oktober 2023 heel wat bezorgde telefoontjes & mails van bouwers die verward zijn over de nieuwe regels rond het verlaagd btw-tarief bij sloop- en heropbouw.

Voor de meeste mensen hebben we goed nieuws !

Het verlaagd BTW-tarief van 6% bij sloop- en heropbouw voor projecten van bouwheren (en bouwdames) - natuurlijke personen - blijft ook in 2024 én daarna behouden. Daarbij kan je perfect beroep doen op de diensten van Massimmo Villabouw.

De 2 belangrijkste voorwaarden waaraan je moet voldoen zijn:

  • Het moet gaan om een woning die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zal zijn.
  • Het moet gaan om een woning die een bewoonbare oppervlakte heeft van maximum 200 m2. Let wel: 200 m2 netto, dus buitenmuren, circulatieruimtes, bergingen, badkamers, enz. worden niet meegeteld.

Minder goed nieuws is dat vanaf 1 januari 2024 het btw-tarief voor projecten met meerdere woonentiteiten via bouwpromotoren opnieuw 21% zal bedragen. Vooral grote appartements- en verkavelingsprojecten in stads- en dorpskernen zullen hieronder lijden. Er worden wel overgangsmaatregelen voorzien voor projecten die al in opbouw zijn.

Meer weten?

Lynn weet er alles over. Contacteer haar met je vragen via lynn@mass-immo.be of 0472 230 782.